14 Jun, 2024

Ovládacie panely

Umožňujú ovládanie prístrojov pomocou panela s ovládacími gombíkmi.

Umožňuje ovládanie všetkých dôležitých funkcií

  • Ovládanie pomocou myši, alebo klávesnice zostáva aktívne
  • K počítaču sa pripája cez rozhranie USB
  • Napájaný z USB

Používatelia, ktorí používajú počítač (notebook) ako základný pracovný nástroj a majú ho neustále k dispozícii, ocenia výhody USB osciloskopov, ako sú malé rozmery a jednoduchá archivácia nameraných priebehov. Pri práci v teréne sa však nie vždy nájde také miesto pre notebook, ktoré by dovoľovalo pohodlnú manipuláciu s myšou a zároveň umožňovalo prístup k meranému objektu. Spoločnosť ETC s.r.o. ponúka riešenie vo forme ovládacieho panela, ktorý sa pripája k počítaču USB káblom a umožňuje ovládanie ktoréhokoľvek osciloskopu ETC z rodín M520, M570, M590 a M700.